Home

Wat is Lycopersicon ?

LYCOPERSICON (Flanders Horticultural Consultancy) is een overkoepelend tuinbouwadviesbureau, dat in het najaar van 1999 opgericht werd door 4 zelfstandige, Vlaamse tuinbouwadviesbureaus. LYCOPERSICON is genoemd naar de wetenschappelijke naam voor tomaat.

Waarom is LYCOPERSICON opgericht ?

Het doel van de samenwerking tussen de 4 verschillende adviesbureaus is naast kennisuitwisseling, het gezamenlijk uitwerken van grotere projecten. Dit komt niet alleen de sector ten goede, maar maakt het individuele advies nog sterker. Zo heeft LYCOPERSICON samen met een gespecialiseerd software bureau een meststofprogramma ontwikkeld, dat over de hele wereld beschouwd uniek is, omdat het echt op maat van elke tuinder de meest optimale voedingsoplossing berekent. De informatie die vrij via internet wordt verspreid is een “indicator” van wat er via teeltinfo (betalend en enkel voor abonnees) wordt aangeboden.

Hoe gaat een LYCOPERSICON adviseur praktisch te werk ?

Professionalisme gekoppeld aan heel wat ervaring en expertise op gebied van teelttechniek (o.a. klimaatbeheersing en watergift-management), vormen de basis voor een gefundeerd advies op maat van elke tuinder. Zo werkt elke adviseur volgens een vooraf opgestelde teeltlijn, specifiek voor elke tuin en in overeenstemming met het gekozen ras en de infrastructuur van het bedrijf. Tijdens het individueel bezoek wordt de uitgezette teeltlijn geëvalueerd en eventueel geoptimaliseerd, al naargelang de op dat moment geldende omstandigheden. Naast teelttechniek als dusdanig heeft elke voorlichter ook expertise in teeltplanning, in bedrijfsplanning met daarbij horende investeringen, in arbeidsplanning, in kwaliteitszorg, in herkennen van ziekten en vaststellen van de daarbij horende schadedrempels, ... kortom in al wat de tomatenteelt aanbelangt. Op die manier haalt de Lycopersicon adviseur het beste uit uw bedrijf en koppelt een goede productie aan een prima kwaliteit.

Naast teelt advies op maat zijn de Lycopersicon adviseurs in staat om gericht “personal coaching” in de sfeer van teelttechniek te verzorgen.